Analizy, raporty i doradztwo biznesowe


Przeczytaj

 
Realizując potrzeby naszych klientów wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu.

Poprzez dostarczanie niezbędnych informacji z zakresu rachunkowości zarządczej, sporządzanie wniosków kredytów, pozyskiwanie dotacji z Urzędu Pracy oraz z funduszy unijnych.

  • sporządzanie raportów dla zarządu oraz właścicieli firm wg indywidualnie ustalonego wzoru,
  • sporządzanie raportów okresowych poziomu przychodów i kosztów,
  • sporządzanie dokumentacji kredytowej,
  • współpraca z bankiem w zakresie monitorowania kredytu,
  • sporządzanie dokumentacji do dotacji ze środków unijnych przy współpracy z zaufaną firmą specjalizującą się w pozyskiwaniu dotacji,
  • sporządzanie analiz finansowych wspomagających podejmowanie decyzji w tym: analizy sprzedaży,
  • szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej,
  • obliczenia wskaźników finansowych,
  • doradztwo w zakresie ubezpieczeń gospodarczych przez współpracującego z biurem brokera,