Usługi zarządzania płatnościami


Przeczytaj

 
Analizując potrzeby naszych klientów w zakresie zachowanie płynności finansowej, ofertę biura rozszerzyliśmy o usługi zarządzania płatnościami.

W ramach tych usług na bieżąco ewidencjonujemy i monitorujemy rozrachunki z kontrahentami, wyjaśniamy sprawy sporne, prowadzimy windykacje należności.

  • codzienne ewidencjonowanie wyciągów bankowych
  • cykliczne raportowanie przeterminowanych płatności
  • wysyłanie ponagleń do dłużników
  • wprowadzanie przelewów do systemu bankowego
  • miesięczne raportowanie stanu należności i zobowiązań
  • ocena zdolności płatniczej kontrahentów w oparciu o dokumentacje finansową partnerów handlowych
  • windykacja należności przy współudziale kancelarii prawnej