Usługi kadrowo-płacowe


Przeczytaj

 
Oferujemy naszym klientom pełny zakres usług kadrowo-płacowych.

Posiadamy niezbędną wiedzę merytoryczną wspartą współpracą z kancelarią prawną oraz specjalistą ds. BHP i PPOŻ, co gwarantuje naszym klientem sprawne i zgodne z przepisami prawa pracy zarządzanie zasobami ludzkimi.

 • prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej sporządzanie dokumentów związanych z nawiązanie stosunku pracy
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz deklaracji ZUS
 • elektroniczny przekaz dokumentów do ZUS
 • sporządzanie list płac,
 • wprowadzanie do systemu bankowego przelewów pracowniczych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych: umów zleceń i o dzieło
 • sporządzanie regulaminów pracy, BHP, funduszu świadczeń socjalnych
 • obsługa kontroli podatkowych, ZUS I PIP

to tylko część naszej oferty...


Zobacz pełną ofertę