Księgi podatkowe

Biuro rachunkowe Protegga z Wrocławia od ponad 20. lat specjalizuje się w świadczeniu usług księgowych. W ich ramach prowadzimy również księgi podatkowe zgodnie z przyjętą przez klientów formą opodatkowania. Pomagamy też w wybraniu formy, która dla klienta będzie optymalna pod kątem ponoszonych kosztów. Jako Protegga zadbamy o staranne prowadzenie dokumentacji oraz rozliczanie się z Urzędem Skarbowym zgodnie z przyjętymi terminami. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Księga przychodów i rozchodów

To jedna z najczęściej wybieranych form ewidencji księgowej przez małe i średnie firmy. Polega na prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jak sama nazwa wskazuje, w księdze tej wpisuje się przychody i koszty przedsiębiorstwa. Na tej podstawie wylicza się podstawę opodatkowania w danym okresie i kalkuluje zaliczkę na podatek dochodowy (liniowy lub progresywny => skala podatkowa). Następnie należny podatek wpłaca się do Urzędu Skarbowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku ryczałtu prowadzi się ewidencję przychodów. Wartość sprzedaży pomniejszona o składki ZUS stanowi podstawę opodatkowania . To uproszczona księgowość, która dedykowana jest dla podmiotów nie generujących kosztów prowadzonego biznesu. Zazwyczaj z tej formy opodatkowania korzystają podmioty gospodarcze niezatrudniające pracowników, działające w branży usługowej.

Księgi handlowe

Pełna księgowość w postaci ksiąg handlowych wymaga doświadczenia i zaawansowanej wiedzy. W ramach tej usługi nasi specjaliści dokładnie monitorują i rejestrują każdą operację przedsiębiorstwa. Zachowują przy tym dużą skrupulatność i odpowiedzialność. Wszystko po to, aby księgi handlowe były prowadzone profesjonalnie. Na ich podstawie oblicza się podstawę do opodatkowania.

Rejestry VAT

Rejestry VAT muszą prowadzić podmioty, które są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Dodatkowo przy tego typu rejestrach rozlicza się transakcje wewnątrzwspólnotowe oraz sporządza dedykowane deklaracje i informacje VAT. Nasi eksperci zadbają o to, aby rejestry te były prowadzone fachowo i rzetelnie.

Biuro rachunkowe Protegga

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą przygotowaną przez biuro rachunkowe Protegga. Zadbamy o profesjonalne i rzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych w Twoim imieniu. Dzięki temu zyskasz spokój i gwarancję tego, że prawidłowo rozliczasz się z Urzędem Skarbowym. Pomożemy Ci również w wybraniu optymalnej formy opodatkowania. Zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem.