Usługi księgowe


Przeczytaj

 
Oferujemy naszym klientom pełny zakres usług księgowych oraz doradztwo podatkowe. W ramach wieloletniej współpracy z biegłym rewidentem, doradcą podatkowym i kancelarią prawną gwarantujemy naszym klientom komfort i bezpieczeństwo w prowadzeniu biznesu.

Gwarancją bezpieczeństwa i wysokiej jakości świadczonych usług są certyfikaty księgowe zatrudnionych pracowników oraz polisa OC.

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • rozliczanie akcyzy
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • badanie sprawozdań finansowych, planów przekształceń,
 • przegląd ksiąg przez współpracującą z Biurem Kancelarię Biegłego Rewidenta,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • sporządzanie sprawozdań do NPB,

to tylko część naszej oferty...


Zobacz pełną ofertę