Jaką darowiznę można otrzymać bez podatku w 2024 roku?
11 kwietnia 2024
Przewodnik po różnych rodzajach podatków w Polsce – informacje dla przedsiębiorców i osób fizycznych
15 maja 2024

Odliczenie składki zdrowotnej – najważniejsze informacje

Close-up of a businesswoman fingers hand using a calculator to calculate accounting transactions at a conference room.

Odliczenie składki zdrowotnej to istotny element polskiego systemu podatkowego, który może mieć znaczący wpływ na obciążenia podatkowe. W niniejszym artykule skupimy się na wyjaśnieniu najważniejszych kwestii związanych z odliczeniem składki zdrowotnej w zeznaniu podatkowym. Przedstawimy, kto może skorzystać z tego rozwiązania, jakie są zasady rozliczenia, jakie obowiązki wynikają z prawa oraz jakie nowości zostały wprowadzone w 2024 roku. Zapraszamy do lektury!

Kto może skorzystać z rozliczenia składki zdrowotnej?

Korzystanie z odliczenia składki zdrowotnej dotyczy podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jednak muszą być spełnione określone warunki:

  • podatnicy muszą być opodatkowani podatkiem liniowym (19%), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową. Inne formy opodatkowania, takie jak np. skala podatkowa, nie kwalifikują się do tego rodzaju odliczeń.
  • aby odliczyć składkę zdrowotną, podatnik musi faktycznie ponieść koszty ubezpieczenia zdrowotnego w danym okresie podatkowym.
  • poza wymogami dotyczącymi odliczenia składki zdrowotnej, podatnik musi również spełnić inne warunki obowiązujące w podatkowym systemie, np. wypełnić i złożyć prawidłowo wypełnione zeznanie podatkowe.

Kiedy przysługuje rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługuje w momencie, gdy zostały one zapłacone w danym roku podatkowym na podstawie obowiązujących przepisów. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś opodatkowany 19% podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, można rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały opłacone z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zarówno na własne ubezpieczenie, jak i dla współpracowników. W przypadku opodatkowania działalności na podstawie karty podatkowej, możliwe jest odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały zapłacone wyłącznie na własne ubezpieczenie.

Jak można rozliczyć składkę zdrowotną?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają różne możliwości rozliczenia składki zdrowotnej, w zależności od sposobu opodatkowania. Ci, którzy są opodatkowani podatkiem liniowym, mogą zaliczyć zapłacone składki do kosztów uzyskania przychodu lub odliczyć je od dochodu. Osoby korzystające z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą pomniejszyć swoje przychody o 50% opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast osoby rozliczające się w formie karty podatkowej mogą zmniejszyć podatek ustalony o 19% zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynikającej z prowadzonej działalności gospodarczej.

Jaka jest wysokość limitu odliczenia składki zdrowotnej w 2024 roku?

W 2024 roku limit odliczenia składki zdrowotnej wynosi 11 600 zł w przypadku podatku liniowego. W przypadku karty podatkowej oraz ryczałtu, zasady opodatkowania są takie same, jak w roku 2023. Trzeba także mieć na uwadze, że nie ma możliwości rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały już zwrócone w dowolnej formie lub zostały odprowadzone z innego tytułu niż własna działalność gospodarcza.

Są także sytuacje niestandardowe. Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz są jednocześnie wspólnikami spółki jawnej, nie mogą odliczyć składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z działalnością opodatkowaną podatkiem liniowym. Mogą jednak pomniejszyć swoje przychody opodatkowane ryczałtem o te składki. Natomiast odliczenie składki zdrowotnej z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej jest możliwe przy rozliczeniu dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym.

W przypadku wątpliwości lub niejasności w zrozumieniu przepisów podatkowych zaleca się skonsultowanie się z doświadczonym biurem rachunkowym. Specjaliści posiadają aktualną wiedzę oraz bogate doświadczenie, co pozwoli im odpowiednio doradzić w kwestii odliczenia składek zdrowotnych.

Comments are closed.